Täzelikler

Üstünlikli çykyş etdiler 27/05/2024 Üstünlikli çykyş etdiler
Dowamy
Göçme okuw sapaklar geçirildi. 20/05/2024 Göçme okuw sapaklar geçirildi.
Dowamy
Wagyz nesihat çäresi geçirildi 02/05/2024 Wagyz nesihat çäresi geçirildi
Dowamy
«Meniň dilim, seniň eliň hünäri, nusga bolup galsyn ilden illere» 04/04/2024 «Meniň dilim, seniň eliň hünäri, nusga bolup galsyn ilden illere»
Dowamy
Bütindünýä saglyk güni. 03/04/2024 Bütindünýä saglyk güni.
Dowamy
Hepdelik geçirildi 01/04/2024 Hepdelik geçirildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, 
Atamyrat Annanyýaz ogly köçesiniň 11-nji jaýy.
11, Atamyrat Annanyýaz ogly street
Balkanabat city, Balkan province.
г.Балканабат, ул. Атамурада Аннаниязоглы дом 11.

Telefon belgiler:
3-12-20, 7-01-25, 7-01-26