Kitap okamak-dünýä düşünmek

Şu ýylyň 20-nji oktýabrynda Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde“Kitap okamak-dünýä düşünmek’’ atly şygar astynda geçirilýän kitap okamaklygyň bir aýlygynyň çäklerinde medeni çäre geçirildi. Bu çärede Türkmenistanyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly kitabyndan kitap barada, kitap okamaklygyň ähmiýeti barada bölekler okaldy, mugallymlaryň we talyplaryň çykyşlary diňlenildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, 
Atamyrat Annanyýaz ogly köçesiniň 11-nji jaýy.
11, Atamyrat Annanyýaz ogly street
Balkanabat city, Balkan province.
г.Балканабат, ул. Атамурада Аннаниязоглы дом 11.

Telefon belgiler:
3-12-20, 7-01-25, 7-01-26