Bilim işgärlerine gutlag

“Türkmennebit” döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary dabaraly bellenýän Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de 2023-2024-nji taze okuw ýyly bilen tüýs ýrekden gutlaýarys. Bu gün geçmişiň ýaňy ýaňlanyp duran Diýarymyzda, Magtymguly atamyzyň Berkarar Döwlet islärin diýip arzuwlan sözlerine eýlenen Watanyň säherlerine tämiz durmuşa döwran dolandy. Şeýle bagtyýarlygy, nuranalygy, erkinligi türkmen halkyna peşgeş eden Gahryman Arkadagymyzyň, Watanmyzyň gülläp ösüşi ugrunda beýik işleri durmuşa geçirýän Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun!

Paýlaş

Salgymyz:

Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, 
Atamyrat Annanyýaz ogly köçesiniň 11-nji jaýy.
11, Atamyrat Annanyýaz ogly street
Balkanabat city, Balkan province.
г.Балканабат, ул. Атамурада Аннаниязоглы дом 11.

Telefon belgiler:
3-12-20, 7-01-25, 7-01-26